موسیقی آوازی در دوره کلاسیک
495 بازدید 07-05-1399
موسیقی آوازی در دوره کلاسیک

این دوره به موسیقی سالهای 1750-1810 گفته میشود. دوره ایی که موسیقی سازی رشد بسیاری میکند.مرحله آغازین دوره کلاسیک «گالانت» نام دارد و شیوه ایی از موسیقی کم عمق را به نمایش میگذارد ولی هر چه جلوتر می رویم شاهد کارهای بسیار مهم و تغییرات شگرفی هستیم

بیشتر
مقدمه ای بر موسیقی سنتی ایران
566 بازدید 07-05-1399
مقدمه ای بر موسیقی سنتی ایران

در یک بیابانی دور از آبادی که حصارش معدود قله هایی است که از او پاسداری می کنند راه می روی، گوش کن،صدایش را می شنوی؟

بیشتر
نخستین خاندان هنر
585 بازدید 07-05-1399
نخستین خاندان هنر

دوران خلفای عباسی (132 تا656 ه.ق) را به قول ابن خلدون در " المقدمه" تاریخش می توان دوران بلوغ موسیقی دورا ن اسلام نامید.

بیشتر
گذری بر تاریخ نی نوازی در ایران
590 بازدید 07-05-1399
گذری بر تاریخ نی نوازی در ایران

روری گذرا در مورد تاریخ نی نوازی ایران، ما را با دو دوره مواجه می سازد

بیشتر