همه ی دوره ها

آموزش ساز سنتی           عود
8 جلسه
550,000 تومان
127 بازدید 7 ماه قبل
آموزش ساز سنتی عود

ارائه توسط - استاد میترا مشهدی

آموزش ساز سنتی دف
8 جلسه
550,000 تومان
365 بازدید 7 ماه قبل
آموزش ساز سنتی دف

ارائه توسط - استاد امید حاتمی

آموزش ساز تنبک
8 جلسه
550,000 تومان
409 بازدید 8 ماه قبل
آموزش ساز تنبک

ارائه توسط - استاد سمیرا خسرومنش

آموزش تار
8 جلسه
550,000 تومان
360 بازدید 8 ماه قبل
آموزش تار

ارائه توسط - استاد نرگس علائدین شیرازی