ساز کوبه ای

آموزش دف و تنبک
16 جلسه
1,050,000 تومان
1044 بازدید 1 سال قبل
آموزش دف و تنبک

ارائه توسط - استاد ریحانه خطیب

آموزش ساز تنبک
8 جلسه
550,000 تومان
1114 بازدید 1 سال قبل
آموزش ساز تنبک

ارائه توسط - استاد سمیرا خسرومنش

آموزش ساز سنتی دف
8 جلسه
550,000 تومان
1091 بازدید 1 سال قبل
آموزش ساز سنتی دف

ارائه توسط - استاد امید حاتمی