ساز کوبه ای

آموزش دف و تنبک
16 جلسه
1,050,000 تومان
303 بازدید 9 ماه قبل
آموزش دف و تنبک

ارائه توسط - استاد ریحانه خطیب

آموزش ساز تنبک
8 جلسه
550,000 تومان
408 بازدید 8 ماه قبل
آموزش ساز تنبک

ارائه توسط - استاد سمیرا خسرومنش

آموزش ساز سنتی دف
8 جلسه
550,000 تومان
364 بازدید 7 ماه قبل
آموزش ساز سنتی دف

ارائه توسط - استاد امید حاتمی