ساز زهی

آموزش سنتور
8 جلسه
550,000 تومان
1005 بازدید 1 سال قبل
آموزش سنتور

ارائه توسط - مستانه بینایی تولایی

آموزش تار
8 جلسه
550,000 تومان
1083 بازدید 1 سال قبل
آموزش تار

ارائه توسط - استاد نرگس علائدین شیرازی

آموزش ساز سنتی           عود
8 جلسه
550,000 تومان
511 بازدید 1 سال قبل
آموزش ساز سنتی عود

ارائه توسط - استاد میترا مشهدی