همه ی دوره ها

آموزش دف و تنبک
16 جلسه
1,050,000 تومان
1386 بازدید 2 سال قبل
آموزش دف و تنبک

ارائه توسط - استاد ریحانه خطیب

آموزش سنتور
8 جلسه
550,000 تومان
1337 بازدید 2 سال قبل
آموزش سنتور

ارائه توسط - مستانه بینایی تولایی

آموزش آواز بانوان
8 جلسه
550,000 تومان
1762 بازدید 2 سال قبل
آموزش آواز بانوان

ارائه توسط - استاد غزل بیگناه