واحد قیمت: یورو تومان

آموزش آواز بانوان

این دوره مخصوص بانوان عزیز می باشد که شامل 8 جلسه نیم ساعته است
حداکثر شرکت کننده در دوره: 8 نفر
هزینه دوره: 550,000 تومان
زبان فارسی