واحد قیمت: یورو تومان

آموزش دف و تنبک

با خرید این پکیج از تخفیف نیز بهره مند شوید
حداکثر شرکت کننده در دوره: 16 نفر
هزینه دوره: 1,050,000 تومان
زبان فارسی